Вітаю Вас, Гість

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

XVII відкритої Інтернет-олімпіади з програмування 2016-2017 навчального року серед учнів

навчальних закладів Хмельницької області

   1. Відкрита Інтернет-олімпіада з програмування проводиться дистанційно, з використанням можливостей мережі Інтернет.
   2. У відкритій Інтернет-олімпіаді з програмування беруть участь всі бажаючі учні 7-11 класів шкіл області. Дозволяється участь в олімпіаді поза заліком учнів з інших областей, країн. Для участі в олімпіаді учневі потрібно зареєструватися.
   3. Для реєстрації необхідно надіслати листа на адресу: zoi2016@ua.fm і копію на tbl@ua.fm, з особистої поштової скриньки учасника, у якому вказати свої дані за зразком.
Зразок листа для реєстрації.
   Тема: zoi2016
   Зміст
      1. Прізвище

      2. Ім’я
      3. По батькові
      4. Дата народження (ДД.ММ.РРРР)
      5. Домашня адреса
      6. Тeлефон
      7. Назва школи (Повна назва школи з вказівкою населеного пункту, району чи міста)
      8. Клас
      9. Прізвище, ім'я, по батькові вчителя інформатики і/ або тренера (з поміткою вчитель чи тренер)
      10. Електронна адреса учасника
   4. Перевірка буде здійснюватися з допомогою системи Ejudge. Для відправки розв’язків учаснику потрібно буде в даній системі авторизуватися за допомогою власного логіна і пароля. Відповідні посилання будуть розміщені на сайті Інтернет-олімпіади http://zoi2016.at.ua. Логін та пароль буде надісланий на скриньку учасника після реєстрації.
   5. Умови завдань будуть розміщуватися на спеціальному сайті Інтернет-олімпіади 2016-2017 н.р. http://zoi2016.at.ua.
   6. Олімпіада проводиться з 12.09.2016 по 01.12.2016 у два етапи:

   Перший етап
   Дати проведення турів:

      1-й: початок 12.09.16 закінчення: 22.09.16
      2-й: початок 26.09.16 закінчення: 06.10.16
      3-й: початок 10.10.16 закінчення: 20.10.16
      4-й: початок 24.10.16 закінчення: 03.11.16
      5-й: початок 07.11.16 закінчення: 17.11.16
   Кожен тур починається о 12 годині в день початку туру і завершується о 12 годині  в день закінчення туру.
   Другий етап:
   Он-лайн тур буде проводитися 25.11.16 з 10-00 до 15-00.
   7. Оцінювання робіт.
   У кожному турі п’ять задач. Максимальна кількість балів першого етапу – 500 балів (1-й тур 10 балів за задачу, 2-й – 15, 3-й –20, 4-й – 25, 5-й тур 
30 балів за задачу). Максимальна кількість балів за другий етап – 500 (по 100 балів за задачу). До другого етапу потрапляють учні навчальних закладів Хмельницької області, які набрали не менше третини балів. Учасники з інших регіонів з високими результатами можуть брати участь поза заліком.

   8. Апеляція.
   Учасники олімпіади мають право подавати апеляцію протягом 72 годин після оприлюднення результатів туру і тестів журі. Заяву про апеляцію необхідно надіслати на адресу: zoi2016@ua.fm і копію на tbl@ua.fm, з особистої поштової скриньки учасника.
   У заяві вказати:
      1) Прізвище, ім'я, по батькові учасника, школу і клас.
      2) Задача, на результати якої подається апеляція (у випадку апеляції на кілька задач, апеляційну скаргу необхідно надсилати окремо на кожну з них)
      3) Причина апеляції та конкретні питання, які є предметом апеляції.
   Учасник також може подавати апеляцію на результати інших учасників. Апеляційна комісія складається з голови апеляційної комісії, голови журі, експерта-консультанта та інших членів журі. Апеляційна комісія, за результатом розгляду апеляції може: - відмовити в задоволенні апеляційної заяви, через недостатність підстав для зміни результату; - задовільнити апеляційну заяву частково; - задовільнити апеляційну заяву в повному обсязі. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів апеляційною комісією приймається рішення про зміну кількості балів – їх збільшення або зменшення.
Рішення апеляційної комісії застосовується до усіх учасників, незалежно від того, чи подавали вони апеляцію, забезпечуючи таким чином однаковий підхід до оцінювання всіх учасників. Учасники, чиї результати змінились внаслідок розгляду апеляцій інших учасників, протягом 72 годин після оприлюднення зміни результатів можуть подати власну апеляцію.
   9. По закінченні другого етапу по 3 переможці від 11 класу, 10 класу та від 7-9 класів запрошуються відповідним листом від оргкомітету для участі в очній Хмельницькій обласній олімпіаді з інформатики (програмування) понад встановлений рейтинг для даного району (міста). Якщо хтось із переможців Інтернет-олімпіади заявлений для участі в очній обласній олімпіаді від району (міста, навчального закладу), його місце займає учасник, що йде наступним в таблиці результатів ІІ етапу олімпіади. Оргкомітети ІІ етапу мають внести в заявки відповідні зміни. На обласну олімпіаду учасник прибуває у складі команди від регіону, де навчається. Результат його виступу на обласній олімпіаді враховується при визначенні рейтингу команди району (міста).
   10. Підбиття підсумків XVII Інтернет-олімпіади проводиться 26.11-01.12.2016 року. Кінцеві протоколи результатів, заявка та звіт подаються в оргкомітет XVII обласної олімпіади не пізніше 02 грудня 2016 року. Всі документи підписують голова і сeкретар журі. Заявка завіряється печаткою і штампом Хмельницького ОІППО.
   11. Фінансування. Витрати, пов'язані з організацією і проведенням відкритої Інтернет-олімпіади з програмування, відносяться до коштів, передбачених на організацію і проведення обласних олімпіад.
   12. Забезпечення умов для учасників олімпіади. Відділи та управління освіти, районні (міські) методичні кабінети, адміністрації шкіл сприяють створенню належних умов для участі учнів у Інтернет-олімпіаді з програмування. Для цього учням надається машинний час у кoмп'ютерних класах, можливість користуватися мережею Інтернет для надсилання розв'язків та отримання умов задач і відомостей про результати.
   13. Забороняється копіювати та тиражувати файли-розв'язки. У разі невиконання цієї вимоги результат не зараховується жодному з учасників, що прислали однакові файли-розв'язки.
   14. Рекомендується використовувати такі кoмпілятори: Free Pascal 2.4.0-2, GNU C 4.4.3, GNU C++ 4.4.3.
   15. Учасник може надсилати розв'язок задачі декілька разів, користуючись системою автоматичного прийняття розв’язків. Посилання «Здати розв’язок» для кожного туру буде міститися на сайті http://zoi2016.at.ua. При здачі розв’язку буде здійснена перевірка на пробних тестах. До перевірки на всіх тестах буде допущений останній надісланий варіант. Перевірка буде проводитися після завершення туру, з 12 години до 17 години.
   16. Забороняється:

      а) реалізовувати в програмі дії, які можуть бути кваліфіковані як такі, що навмисне призводять до нестабільної роботи кoмп'ютера;
      б) використовувати допоміжні (проміжні) файли, якщо протилежне не зазначено в умові.