Вітаю Вас, Гість

Задача A.

   Вася винайшов просте шифрування тексту щоб мати можливість таємно та безпечно переписуватися з Тетяною. Ідея шифру полягає в зміні порядку голосних літер в тексті на протилежний. Формально після шифрування повідомлення “I love you” Тетяна отримає “U lovy eoi”, тобто остання голосна літера в тексті переміститься на позицію першої літери, а перша літера переміститься на позицію останньої літери.
   Зверніть увагу на те, що регістр має відповідати регістру тої букви яку замінили. Повідомлення Василя може містити як великі так і малі літери латинського алфавіту, цифри та пробіли. Іноді до Васі приходить натхнення і він здатен написати повідомлення довжини 2 * 107 символів.
Ваша задача написати програму, яка буде слугувати Василеві шифратором, а Тетяні - дешифратором,  для здійснення безпечного листування.
   Літери {A, E, I, O, U, Y} будемо вважати голосними.

   Вхідні дані:
   В першій стрічці записане число N - довжина повідомлення ( 0 < N < 2 * 107).
   В наступній стрічці записане саме повідомлення, яке містить великі та малі літери алфавіту, цифри та пропуски.

   Вихідні дані:
   Стрічка зі зміненим порядком голосних літер латинського алфавіту.

   Приклади

Приклад 1 Приклад 2

 

Задача B.

   На столі лежать магічні кристали з різними енергетичними зарядами. Пронумеруємо кристали від 0 до N. Тоді e[0], e[1], e[2], … e[N] - послідовність зарядів магічних кристалів.
   Магічні кристали не можна переміщати, а можна лише обєднувати з сусідніми кристалами. Коли ми об’єднуємо два сусідніх кристала або неперервну послідовність кристалів - на їх місці утворюється новий кристал. Заряд нового кристала рівний сумарному заряду кристалів які його утворили.
   Василько лише новачок в темній магії, і знає лише одне закляття яке спроможний здійснити лише один раз.  
   Перед тим як вимовити закляття, Василько загадує проміжок [i, j].
   Закляття виконує дві дії:
      1) Об’єднує всі кристали на проміжку [i, j], тобто на їхньому місці утворюється новий кристал з зарядом E = e[i] + e[i + 1] + e[i + 2] + … + e[j].
      2) Всі кристали, які поза цим проміжком, - зникають.
   Василько зацікавився, а скільки існує різних способів застосувати закляття до кристалів на столі, щоб кожен такий спосіб давав в результаті - магічний кристал, заряд якого лежав би в межах [a, b].
   (Формально скільки різних проміжків [i, j] можна загадати перед застосуванням закляття, щоб результуючий заряд кристала лежав в проміжку [a,b].)

   Вхідні дані:
   В першому рядку задається N - кількість кристалів. (0 < N < 2*106)
   В другому рядку значення a та b. (-1018 < a, b < 1018)
   В наступному рядку  e[0], e[1], … , e[N - 1] - послідовність зарядів кристалів. ( |e[i]| < 109, i in [0, n - 1])

   Вихідні дані:
   Виведіть число - відповідь на задачу.

   Приклади

Вхідні дані   Вихідні дані
3
-2 0
-1 3 -2
3

 

   Пояснення до прикладу:
   [i, j] = [0, 0] => -1 належить [-2, 0]
   [i, j] = [0, 2] => -1 + 3 + (-2) = 0  належить [-2, 0]
   [i, j] = [2, 2] => -2 належить [-2, 0]

Задача C.

   Поліна займається геологією але досить часто їй зустрічаються задачі, які без допомоги програміста дуже важко вирішити. І цей раз не виключення.
   У Поліни є схема поверхні частини гірської місцевості. Дану частину гірської місцевості розбили на рівні інтервали, довжина кожного інтервалу становить 1 метр. Схема задається послідовністю чисел, де кожне число визначає висоту і-го інтервалу в метрах. Поліну попросили визначити об’єм води, який осяде, після тривалих опадів в цій гірській місцевості.

   Вхідні дані:
   Перший рядок містить чисто n - кількість інтервалів на схемі. (0 < n < 2 * 106)
   Наступний рядок містить послідовність h[0], h[1], …, h[n - 1], де h[i] - висота і - того інтервалу. ( 0 <= h[i] < 109, i = 0..n - 1)

   Вихідні дані:
   Повинні містити одне число – об’єм води який осяде на гірській місцевості.

   Приклади

Вхідні дані   Вихідні дані
11
2 5 6 3 5 6 5 8 2 2 5
11
 

Задача D.

   Петро дуже розумний програміст, який наважився допомогти геологам в вирішенні попередньої задачі. Сьогодні йому прийшло прохання допомогти в дуже схожій проблемі, а саме написати програму яка підраховує кількість води, яка осяде в гірській місцевості, але на цей раз, схема задається знімком зі супутника, і представляє собою матрицю, кожна клітинка якої визначає висоту (в метрах) ділянки землі - 1х1 метрів.

   Вхідні дані:
   Перший рядок містить два числа n, m - розміри матриці (0 < n, m < 1100).
   Наступні n рядків містять по m чисел - висота кожної ділянки матриці.
   Висота кожної ділянки землі - це число від 0 до 10000.
   Наступні n рядків містять по m чисел - висота кожної ділянки матриці.

   Вихідні дані:
   Виведіть одне число - сумарний об’єм води яка осяде.
   Гарантується, що результат - число від 0 до 2 * 109.

   Приклади

Вхідні дані   Вихідні дані
3 6
1 4 3 1 3 2
3 2 1 3 2 4
2 3 3 2 3 1
4


 

 

Задача E. "Число 7"

   Послідовність Фібоначчі починається так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… Магічним числом назвемо число, яке є числом Фібоначчі і кратне семи.

   Вхідні дані:
   Стандартний потік містить числа, що є номерами чисел Фібоначчі. Числа записані через пропуск.

   Вихідні дані:
   У стандартний потік записати 1 - якщо число Фібоначчі має своїм дільником число 7, та 0 - у противному випадку. Заносити у потік числа слід без пропусків.

   Приклади

Вхідні дані   Вихідні дані
8 5 10